L'aigua vessada
és difícil de recuperar

(proverbi oriental)

Per evitar-ho, cal que protegim ara el nostre entorn ambiental.
La millor herència per a les futures generacions.

Deshidratadors de fangs

Medifang, fundada l'any 1994, comercialitza en exclusiva per a tot Espanya el programa complet de fabricació Tecknofanghi, que consta d'equips deshidratadors de fangs procedents d'Edar's i Etap's i de bombes volumètriques per a fangs de Bellin Pompe.
Ca